AKTUALNOŚCI

Anteriz

  • Szkolenia z zakresu wyceny maszyn i urządzeń - styczeń i luty 2018r.
  • Wpis na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach do dnia 31.12.2022;
  • Wpis na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie do dnia 31.12.2022;
  • Wrzesień 2016r. - Uzyskano Dypom ukończena studiów podyplomowych z Wyceny przedsiębiorstw;
  • Firma została wpisana na listę Związku Banków Polskich po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu z zakresu "Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych" z dniem 22.04.2015r.
  • Posiadamy certyfikat ukończenia kursu specjalistycznego "Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych" nr 132/2015;
  • Firma jest członkiem Instytutu Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia, zrzeszającej rzeczoznawców majątkowych        w celu wymiany danych transakcyjnych z rynku nieruchomości na terenie Śląska;
  • Firma jest członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Krajowej Organizacji Rzeczoznawców Majątkowych;

  • Firma rozszerzyła działalność o wycenę nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy              nr uprawnień 5984;

  • Zapraszamy do naszego nowego biura w Tarnowskich Górach, budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 49.